Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łękach Szlacheckich

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łękach Szlacheckich, działa na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Siedziba:

Urząd Gminy Łęki Szlacheckie

97-352 Łęki Szlacheckie 13D

SKŁAD KOMISJI:

  • Grzegorz Stępień - przewodniczący Komisji
  • Marzena Macherowska - członek Komisji
  • Julita Siatkowska- członek Komisji
  • Edyta Kołodziejczyk - członek Komisji
  • Katarzyna Gębarowska - członek Komisji
  • Katarzyna Sojka - członek Komisji

Zadania GKRPA
•   Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego
.  Inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań gminy związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych ujętych w formie gminnych programów
•   Opiniowanie wniosków o wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy w Łękach Szlacheckich, o których mowa w art. 12 ust 1 i 2 ustawy (limit i lokalizacja punktów, w których sprzedawane i podawane są napoje alkoholowe)
• Kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych (na podstawie upoważnienia wystawionego przez wójta/burmistrza lub prezydenta miasta, art. 18 ust 8 ustawy)
• Wspieranie przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożywania alkoholu, działanie na rzecz trzeźwości w miejscu pracy, wspieranie działalności mieszkańców oraz różnych organizacji społecznych i zakładów pracy w zakresie zmniejszania negatywnych skutków i rozmiarów nadużywania alkoholu.
Procedura o zobowiązanie do leczenia odwykowego

Wniosek o wszczęte procedury o zobowiązanie do leczenia odwykowego może złożyć każdy kto ma wiedzę, że osoba nadużywająca alkohol powoduje rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchyla się od pracy albo systematycznie zakłada spokój lub porządek publiczny.

Wnioski o zobowiązanie do leczenia odwykowego przyjmowane są w sekretariacie Urzędu Gminy w Łękach Szlacheckich od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 -15.30.

AKTUALNOŚCI:

"Wyrwani z niewoli"

Utworzono dnia 18.04.2018

       W dniu 11 kwietnia 2018 r.w ramach realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łękach Szlacheckich we współpracy z Komendą Policji w Gorzkowicach została zorganizowana prelekcja  dla młodzieży z VII...

czytaj dalej na temat: "Wyrwani z niewoli"

Uchwała

Utworzono dnia 04.01.2018

ZAŁĄCZNIKI:

								

Placówki lecznictwa odwykowego w województwie łódzk im

Utworzono dnia 24.11.2017, 14:00

Wniosek

Utworzono dnia 09.06.2017, 11:55

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny