Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łękach Szlacheckich

Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Wieloletni program finansowego wspierania gmin "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

Program przewiduje otrzymanie pomocy w następujących formach:
•    posiłek, ze szczególnym uwzględnieniem posiłku gorącego,
•    zasiłek celowy na zakup posiłku lub zakup żywności (w tym na zakup posiłku dzieciom przebywającym w placówkach oświatowych, gdzie rodzice zobowiązani są do pokrywania kosztów żywienia),
•    świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.
Beneficjentami Programu są osoby i rodziny znajdujące się w sytuacji:
•    ubóstwa;
•    sieroctwa;
•    bezdomności;
•    bezrobocia;
•    niepełnosprawności;
•    długotrwałej lub ciężkiej choroby;
•    przemocy w rodzinie;
•    potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
•    potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
•    bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
•    braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze;
•    trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;
•    trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
•    alkoholizmu lub narkomanii;
•    zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
•    klęski żywiołowej lub ekologicznej.
których dochód nie przekracza:
•    150 % z kwoty 634 zł. dla osoby samotnie gospodarującej
•    150 % z kwoty 514 zł. na osobę w rodzinie

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2018
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny