Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łękach Szlacheckich

Ustawa „Za życiem"

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. Z 2016 r., poz. 1860)

Od tego dnia można składać wnioski o:

 1. objęcie rodziny koordynacją przez asystenta rodziny,

 2. jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 4 000 zł.


 

Objęcie koordynacją przez asystenta rodziny

Kto może złożyć wniosek o objęcie koordynacją przez asystenta rodziny?

 • Rodziny, w których ma się urodzić lub urodziło się ciężko chore dziecko (oznacza to ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu)

 • kobiety, które otrzymały informację o tym, że ich dziecko może umrzeć w trakcie ciąży lub porodu

 • kobiety, których dziecko umarło bezpośrednio po porodzie na skutek wad wrodzonych

 • kobiety, które po porodzie nie zabiorą do domu dziecka z powodu: poronienia, urodzenia dziecka martwego, urodzenia dziecka obarczonego wadami wrodzonymi albo schorzeniami zagrażającymi życiu

   

Jak skorzystać z uprawnień?

Podstawą do skorzystania z uprawnień jest zaświadczenie, które potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu. Zaświadczenie o chorobie, powstałej w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu można otrzymać od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.

Wsparcie przysługuje niezależnie od dochodów osiąganych przez rodzinę – brak kryterium dochodowego.

Co obejmuje poradnicwo udzielane podczas koordynacji?

Asystent rodziny wspólnie z rodziną ustala wnioskowany zakres wsparcia tj.:

 • przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka

 • wsparcia psychologicznego

 • pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych

 • pomoc w docieraniu do specjalistycznych poradni lekarskich

 • poradnictwo w zakresie sprawowania opieki nad dzieckiem

 • poinformowanie o możliwości uzyskania pomocy materialnej

 • pomoc we wnioskowaniu o ustalenie niepełnosprawności dziecka

 • pomoc we wnioskowaniu o przystosowanie lokalu mieszkalngo do potrzeb dziecka z niepełnosprawnością

 • pomoc w uzyskaniu opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej i wnioskowanie o wczesne wspomaganie w rozwoju dziecka

  Co zrobić, aby skorzystać z uprawnień?

Aby uzyskać wsparcie asystenta należy złożyć pisemny wniosek w tut. Ośrodku.

 

Jednorazowe świadczenie pieniężne

W jakiej sytuacji przysługuje świadczenie?

Jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł przysługuje z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Jednorazowe świadczenie pieniężne przysługuje niezależnie od dochodów osiąganych przez rodzinę – brak kryterium dochodowego.

Kto może starać się o świadczenie?

Prawo do jednorazowego świadczenia ustala sie na wniosek:

 • matki lub ojca dziecka

 • opiekuna prawnego

 • opiekuna faktycznego.

W jakim terminie należy złożyć wniosek?

Ustawa, nie ogranicza prawa do świadczenia tylko do dzieci urodzonych po 31 grudnia 2016 r. Świadczenie przysługiwać będzie również dzieciom urodzonym w 2016 r., jeżeli wniosek zostanie złożony w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

Jakie dokumenty dołącza się do wniosku?

Podstawowym warunkiem otrzymania jednorazowego świadczenia pieniężnego jest :

 • zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażająca życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii, oraz

 • zaświadczenie wystawione przez lekarza lub położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (nie dotyczy osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka);

Jednorazowe świadczenie nie przysługuje, jeśli dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (oznacza to np. dom pomocy społecznej) albo w pieczy zastępczej. Świadczenie nie przysługuje również w przypadku urodzenia martwego dziecka.

Ważne!

Jednorazowego świadczenia pieniężnego nie wlicza się do dochodu rodziny przy ubieganiu się o inne zasiłki

Co zrobić, aby otrzymać jednorazowe świadczenie pieniężne?

Aby uzyskać jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 4 000 zł należy złożyć pisemny wniosek w tut. Ośrodku.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny