Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łękach Szlacheckich

Świadczenie rodzicielskie

Od 1 stycznia kobieta, która urodzi dziecko, a nie ma prawa do zasiłku macierzyńskiego, może starać się o nową formę wsparcia tj. świadczenie rodzicielskie. Uprawnieni do tego świadczenia będą między innymi:
•    bezrobotni (niezależnie od rejestracji w urzędzie pracy),
•    studenci,
•    rolnicy,
•    osoby wykonujące prace na podstawie umów cywilnoprawnych
jak również osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego.
Świadczenie w wysokości 1000 zł miesięcznie przy urodzeniu bądź przyjęciu na wychowanie jednego dziecka wypłacane będzie przez:
•    52 tygodnie przy jednym dziecku,
•    65 tygodni przy dwójce dzieci,
•    67 tygodni przy trójce dzieci
•    69 tygodni przy czwórce dzieci
•    71 tygodni przy piątce i więcej dzieci.
Świadczenie rodzicielskie nie będzie przysługiwało jeżeli:
•    co najmniej jeden z rodziców dziecka lub opiekun faktyczny otrzymują zasiłek macierzyński,
•    dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej
•    gdy jeden z rodziców lub opiekunów faktycznych nie sprawują lub zaprzestali sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej, które uniemożliwiają sprawowanie opieki.
Osobie uprawnionej do świadczenia rodzicielskiego przysługuje w tym samym czasie jedno świadczenie rodzicielskie bez względu na liczbę wychowywanych dzieci oraz jedno świadczenie w związku z wychowywaniem tego samego dziecka.
Istotne jest, że świadczenie to będą mogli otrzymywać także rodzice dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 r., którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego - w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 roku do ukończenia przez dziecko 1 roku życia.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny