Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łękach Szlacheckich

Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł. W przypadku rodzin, w których wychowuje się niepełnosprawne dziecko kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń rodzinnych jest wyższe i nie może przekroczyć 764,00 zł na osobę w rodzinie.
Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.
Zasiłek rodzinny od 1 listopada 2016 r. wynosić będzie :
•    95 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
•    124 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
•    135 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.
Prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków przysługuje:
 
•    rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
•    osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem (jeśli wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka),
•    osobie uczącej się (pełnoletniej, uczącej się, nie pozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub z   zasądzeniem od rodziców na jej rzecz alimentów).
Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:
•    18 roku życia,
•    nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia,
•    24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem   o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
  Zasiłek rodzinny nie przysługuje jeśli:
•    dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim,
•    dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej,
•    osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
•    pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko,
•    członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny